Spreekhoek heeft bewust gekozen om vanaf 01/01/2019 geen enkel contract meer te sluiten met een zorgverzekeraar omdat wij voor het geboden tarief niet de optimale en kwalitatieve zorg kunnen leveren die u verdient en de administratieve last veel te hoog is. Afhankelijk van uw soort verzekering is het mogelijk dat u een deel van de behandeling zelf dient te betalen. Wat u precies moet bijbetalen is afhankelijk van uw verzekering. Met een zuivere restitutiepolis kunt u bij alle ongecontracteerde zorgverleners terecht en heeft u recht op VOLLEDIGE VERGOEDING. U bent zelf verantwoordelijk om de hoogte van uw vergoeding na te gaan. U kunt hiervoor Spreekhoek niet aansprakelijk stellen! 

Bekijk hier de folder met tarieven, algemene voorwaarden en informatie over vergoeding. Laat duidelijk zijn dat coaching, dyslexiebehandeling en remedial teaching NOOIT onder logopedie kunnen vallen en derhalve niet als zodanig gedeclareerd kunnen worden. Dit wordt ook bij u onder de aandacht gebracht middels de behandelovereenkomst die getekend dient te worden. Coaching, dyslexiebehandeling en remedial teaching worden meestal NIET vergoedt door uw zorgverzekeraar. Dit kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar navragen. Deze kosten kunt u vaak wel als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.

Tarieven logopedie 2019

Praktijkregels

Kies voor een restitutie verzekering

Verslaggeving / verslagen maken