Bianca Boels is logopedist en praktijkhoudster. Zij is in maart 2004 afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Aansluitend werkte zij met kinderen en volwassenen als logopedist in diverse vrijgevestigde praktijken.

Haar differentiaties voor advies, onderzoek, diagnostiek en behandeling liggen op het gebied van:

 • eet- en drinkproblemen bij 0-4 jarigen (preverbale logopedie)
 • stemproblemen bij kinderen en volwassenen
 • Manuele Facilitatie van de Larynx
 • slikstoornissen (dysfagie) bij volwassenen
 • lees- en spellingsproblemen (waaronder dyslexie)
 • Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT); het herstellen van een verstoord evenwicht in de spieren in en om de mond ten gevolgd van afwijkend mondgedrag
 • ernstige spraak- en taalproblemen bij jonge kinderen (o.a. met PROMPT)
 • Nederlands met Gebaren (NmG)
 • totale communicatie bij aandoeningen en syndromen zoals autisme, PDD-NOS, AD(H)D, Downsyndroom etc.
 • Leespraat
 • hoestklachten
 • COPD
 • dysartrie
 • “Ik leer leren”-trainer
 • “Ik leer anders”-coach
 • kind- en jongerencoach
 • sprekerscoach
 • theaterlogopedie

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de vrijwillige kwaliteitstoets.

Bianca is ingeschreven  in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 19907566091 en zij werkt mee aan de uitvoering van het kwaliteisbeleid van de NVLF. Daarnaast is zij lid van diverse kwaliteitskringen. Ook volgt zij zeer regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten op het gebied van logopedie en coaching.

AGB-code 05-873239.

Continuïteit van de behandeling

Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het wel eens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat een logopedist ziek is, een nascholing volgt of andere verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk wordt de behandeld logopedist die dag vervangen door een collega logopedist. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden en geen vervanging mogelijk is, dan zorgen wij ervoor dat u oefeningen en tips/advies meekrijgt zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen. Waarneming geschiedt altijd door een gediplomeerd logopedist.