Spreekhoek biedt hulp bij tal van stoornissen of problemen. Bianca werkt vanuit de passie voor het vak als logopedist of coach. Doordat ze dagelijks werkt met mensen met een probleem, leert de ervaring dat de kwaliteit van leven in hoge mate bepaald wordt door de mogelijkheid van communiceren. Wanneer er een probleem is in zo’n alledaagse bezigheid, zoals spreken, ademen, horen of steeds buikpijn hebben, dan kan dit zowel voor kinderen die in ontwikkeling zijn, als voor volwassenen, in meer of mindere mate ingrijpend en bepalend zijn. Spreekhoek biedt u graag hulp op maat met een persoonlijke benadering, waarbij professionaliteit, kwaliteit, betrokkenheid en vriendelijkheid voorop staan.

Uit het kleurrijke logo blijkt, dat het binnen Spreekhoek belangrijk wordt gevonden om uitdagingen op een positieve manier aan te pakken. Bij Spreekhoek wordt ernaar gestreefd deze emotie en de optimistische manier van denken over te brengen op de cliënt. Op die manier ontstaat er ruimte om problemen en stoornissen op een andere manier te benaderen, dat wil zeggen dat er oplossingsgericht gedacht wordt en er expliciet aandacht is voor de kwaliteiten van het kind/ de cliënt. Onze cognities en gevoelens zijn binnen elke therapie bepalend voor het succes. Een succesvolle behandeling staat of valt namelijk bij de motivatie van de cliënt. Bianca heeft hierbij een coachende rol, om elke behandeling tot een succes te maken. “Een mens heeft voor zijn geluk niet alleen plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering.”

Naast logopedische behandelingen biedt Spreekhoek ook coaching , kind- en jongerencoaching, creatieve theekransjes en kindermassage. Alles op maat. Individueel of in groepsverband.