Bezig & Babbels kindermassage

Kindermassage komt ten goede aan kinderen die op uiteenlopende vlakken vastlopen. Concentratieproblemen, vage lichamelijke klachten of hoogsensitiviteit zijn hier enkele voorbeelden van. Leer een kind voelen en loslaten zodat het beter in zijn vel zit. Dit lukt het beste wanneer een kind ontspannen is.
Read More

Kind- en jongerencoaching

Kind- en jongerencoaching is een laagdrempelige, kortdurende vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak. Uw kind krijgt geen etiket opgeplakt of onnodig dossier. Samen aan het werk om gelukkig in het leven te staan.
Read More