Wat is Bouw!

bouw 1Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee u leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomt. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers fungeren als tutor. Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. Wetenschappers van de UvA hebben aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor, zeer effectief is.

Bouw! is onafhankelijk naast bestaande methodes te gebruiken. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar. Met Bouw! voorkomt u onnodige doorverwijzing naar de zorg. Bouw! is de hoeksteen van passend leesonderwijs aan jonge kinderen die worstelen met letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk lezen.

Bewezen effectief

bouw 2Begeleid oefenen is het scharnier tussen groepsgewijze instructie en zelfstandige oefening. Leerlingen met extra pedagogischdidactische behoeften zijn sterk afhankelijk van dit proces en de een-op-een basis begeleiding. Dat geldt eens te meer wanneer ze nog jong en onervaren zijn. Precies om deze reden is het interventieprogramma Bouw! ontwikkeld, dat zowel computergestuurd als tutor-ondersteund is. Deze aanpak blijkt niet alleen de resultaten van de instructie en oefening in de klas te overtreffen, maar ook effectiever te zijn dan traditionele individuele remedial teaching.

In twee ‘randomized controlled trial’ studies (de ene beginnend halverwege groep 2, de andere startend in groep 3) is nagegaan of Bouw! problemen met lezen en spellen helpt voorkomen bij leerlingen die bij voorbaat al risico lopen. Gebleken is dat leerlingen die het programma volgden een significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de controlegroep. Daarnaast was het zelfvertrouwen van de leerlingen toegenomen.

Kosten-effectieve aanpak

Essentieel is dat in deze aanpak, die een aanvulling vormt op wat er in de klas gebeurt, de rol van de instructie, coördinatie en inzet van tutors ingebed wordt in het schoolbeleid. Om ervoor te zorgen dat er goed en voldoende geoefend wordt. Met het oog op de taken die scholen hebben in het kader van ‘passend onderwijs’ en de nieuwe inzichten rond ouderparticipatie, biedt Bouw! een krachtig instrument om kwetsbare leerlingen vroegtijdig adequate hulp te bieden.

Spreekhoek en Bouw!

bouw 3De Spreekhoek Bouw! Coördinator zorgt voor een goede implementatie van het programma Bouw! binnen uw school of individuele leerling. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Bouw! het meest succesvol is als leerlingen het programma volledig doorlopen. Hier is voldoende motivatie voor nodig. De Spreekhoek Bouw! Coördinator zal u hierbij helpen. Zij zal u instrueren om alle functionaliteiten van het programma te gebruiken. De Bouw! Coördinator kent het programma inhoudelijk goed en brengt dit over aan de Bouw! Tutors en weet op effectieve wijze leiding te geven aan het implementatieproces van het programma Bouw! binnen uw school of bij de individuele leerling.

Tarieven

Zowel scholen als individuele leerlingen kunnen een pakket aanschaffen. Een pakket is inclusief:

  • Spreekhoek Bouw! Coördinator
  • zorgdragen voor hele implementatie proces
  • instructie en opleiding van 2 Bouw! Tutors per leerling (dit kunnen leerkrachten zijn, maar ook ouders)
  • afnemen van (tussentijdse) toetsen door Spreekhoek Bouw! Coördinator

Per kind slechts een investering van € 5,- per maand die u op lange termijn meer dan terugverdient door het grote effect van deze ondersteuning. Het hele traject duurt maximaal 18 maanden. Dit is afhankelijk van het instapniveau van de leerling. Bij betaling in 1x krijgt u 10% korting.