Er zijn diverse specialisaties en behandelmethoden voor handen binnen Spreekhoek. Een kleine weergave…

Stem

Manuele Facilitatie van de Larynx

Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx. Dit wordt ook wel manuele facilitatie genoemd. Hierdoor ontstaat er een betere balans in het hele gebied rondom de larynx. Dit geeft veelal een betere ontspanning. De resultaten zijn soms ronduit verbluffend. Bijzondere goede resultaten zijn inmiddels behaald bij o.a. professionele vocalisten als zangers, sprekers, leraren en onderwijzers.

Met de larynx manipulatie/facilitatie techniek wordt een trage rekking of stretching van de spieren bedoeld, waardoor de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem, ontspannen worden. Manuele facilitatie is er op gericht de spieren in en rondom de larynx ontspannen en mobieler te maken. Bij diagnostiek krijgt men inzicht in de relatie tussen de houding van de cliënt en de spierspanning op larynx-niveau.

Deze techniek wordt  gebruikt bij mensen waarbij  sprake is van een hypertonie, dat betekent dat de spanning in de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem te hoog is.

Een gewone logopedische behandeling bestaat veelal uit  functietraining van adem en stemgebruik. Daarbij wordt veel geoefend met  houding, adem, stem en auditieve (luister) oefeningen. Larynx manipulatie/facilitatie is een aanvulling waardoor een logopedische behandeling sneller effect sorteert. Er wordt  met deze facilitatie een goede basisvoorwaarde gecreëerd voor andere logopedische oefeningen.

Aanvankelijk is het effect beperkt  van duur. Maar wanneer de behandeling verscheidene malen wordt herhaald is het effect steeds weer langer van duur totdat het  permanent is. In de meeste  gevallen zijn 3 – 6 behandelingen echter altijd noodzakelijk.

Effecten van de facilitatie

  • Ontspanning van hals, strottenhoofd, mondbodem
  • Verbetering van stemkwaliteit
  • Makkelijker slikken
  • Vermindering van globus-gevoel
  • Vermindering van klachten of pijnsensatie van de keel
  • Verbetering van de flexibiliteit van het strottenhoofd

Indicaties voor facilitatie

  • Verhoogde spierspanning in nek, schouder, hals gebied
  • Bij gespannen slikbeweging (meestal gepaard met en click tijdens het slikken)
  • Een stem die snel vermoeid raakt
  • Als er geen duidelijke aanwijzingen voor de herkomst van de heesheid bestaat

Lax Vox

Essentieel in stemtherapie is om niet de symptomen te behandelen, maar om het biomechanisme en lichamelijke proces in het stemapparaat te veranderen.

Lax Vox is een methode die zorgt voor een “vrije stem”. Het belangrijkste is het verkrijgen van efficiënt stemgebruik: de stem bezit draagkracht, is gemakkelijk te maken, klinkt prettig en is voldoende belastbaar.

De LaxVox is een directe therapie die gemakkelijk te volgen en aan te leren is. Het is voor de stempatiënt eenvoudig om thuis uit te voeren. Er is niet veel om te onthouden en te doen op hetzelfde moment.

Estill Voice Training (EVT)

Estill Voice Training is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek die baanbrekend is geweest in de wereld van de zangtechniek en de logopedie.

EVT geeft volledig inzicht en controle in – en over de stem en een oneindig palet aan klankvariaties.

Mondgewoonten

Oro-myofuntionele therapie (OMFT)

Duimzuigen, nagelbijten, door de mond ademen ipv door de neus, en slikken met de tong tegen de tanden of tussen de tanden, noemt men afwijkend mondgedrag.

Het is belangrijk dat het afwijkend mondgedrag op tijd wordt behandeld en afgeleerd omdat het een nadelige invloed heeft op de stand van het gebit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze gespecialiseerde site: www.omftamersfoort.nl.

Hoesten

Speich-C

Chronische hoestklachten kunnen zeer belemmerend werken. Hoestbuien ervaart men regelmatig als zeer vervelend en ook sociale gevolgen zijn soms aanzienlijk: mensen durven uit angst voor het storen van anderen bijvoorbeeld niet meer naar het theater, de kerk of andere sociale plekken. Logopedie kan hulp bieden

De medicamenteuze behandeling van hoesten is bij de meerderheid van de patiënten effectief. Gemiddeld 20% van de patiënten die medicamenteus uitbehandeld zijn en nog persisterende hoestklachten ervaren, worden verwezen naar de logopedist (Vertigan en Gibson, 2012). (…) Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat logopedische behandeling volgens het SPEICH-C programma effectief is. Het is daarom belangrijk dat iedere patiënt met chronische hoestklachten logopedische therapie op maat volgens het SPEICH-C programma aangeboden krijgt. Onze verwachting is dat (long)artsen patiënten in toenemende mate zullen verwijzen naar logopedie in de eerste of tweede lijn

SPEICH-C is een zeer bruikbaar behandelprogramma dat het hoesten al in een paar logopedische behandelingen kan verminderen.

Telelogopedie

Spreekhoek werkt ook met telelogopedie. Telelogopedie is het behandelen op afstand door middel van een webcam – één op de praktijk en één bij de patiënt thuis. Klik hier voor meer informatie.