Een remedial teacher (ook: rt’er) (uit het Engels letterlijk een leraar die verbetert) verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.

Wanneer je kind problemen ervaart met lezen, spellen of begrijpend lezen is het fijn om te weten dat er door middel van remedial teaching gewerkt kan worden aan het wegwerken van de achterstanden. Daarnaast is het ook mogelijk om pre-teaching te volgen. Je kind leert efficiëntere strategieën om met de leerproblemen om te gaan. Voor middelbare scholieren is individuele studiecoaching (studievaardigheden – examenplanning – faalangsttraining) een handig hulpmiddel om te leren hoe efficiënter te leren. De inhoud van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag.

Hoe ziet begeleiding er uit?

Indien je kind nieuw is in de praktijk, wordt gestart met een intakegesprek. Hierin wordt ingegaan op jullie hulpvraag. Ook wordt de ontwikkeling van je kind van de zwangerschap tot nu besproken. Dit gesprek duurt één à anderhalf uur. In principe vindt dit gesprek alleen met (één van de) ouders plaats*. Bij jongeren vanaf 14 jaar wordt een gesprek vaak wel met de jongere (erbij) gevoerd. Indien ouders dit wensen, kan ook de leerkracht/intern begeleider/mentor bij het intakegesprek aanwezig zijn.

Aan het begin van de remedial teaching en studiecoaching wordt in overleg met de ouders en de leerkracht/intern begeleider/mentor een behandelplan opgesteld. Hierin staan de doelen beschreven waaraan gewerkt zal worden. Tevens wordt vermeld op welke manier er aan deze doelen gewerkt wordt en hoe de taken verdeeld worden. Daarnaast wordt er een behandelovereenkomst opgesteld.

Omdat het belangrijk is dat er een goede band ontstaat tussen het kind en de behandelaar wordt er veel aandacht besteed aan de contactopbouw. Hiervoor worden spelletjes,  gesprekken en creatieve werkvormen ingezet.

Spreekhoek maakt in de remedial teaching gebruik van behandelmethodieken die bewezen effectief (‘evidence based’) zijn.

Er wordt vanuit gegaan dat er naast de behandeling vier keer per week 20-30 minuten thuis en/of op school geoefend wordt. Daarom is het wenselijk dat één van de ouders altijd aanwezig is bij de behandeling, zodat je weet hoe de leerstof aangeboden wordt en zodat aanwijzingen gegeven kunnen worden voor de ondersteuning van je kind. Bij studiecoaching hoeven de ouders niet aanwezig te zijn.

Behandelingen vinden over het algemeen wekelijks op een vast moment plaats en duren 45 minuten. Per behandeling wordt 15 minuten voorbereidings- en verwerkingstijd in rekening gebracht. Hierin wordt de verslaglegging van de behandeling gedaan en contact met de ouders en met de school onderhouden. Voor extra werkzaamheden worden aanvullende kosten gerekend op basis van het uurtarief.

De duur van een behandeltraject is onder andere afhankelijk van de grootte van de achterstanden bij aanvang van de behandeling, de mate van dyslexie, het geheugen en eventuele bijkomende gedrags- of sociaal-emotionele problemen. De meeste kinderen zijn een jaar tot anderhalf jaar in behandeling om hun lees- en spellingachterstanden weg te werken.

Bij de remedial teaching wordt elke 12 weken een voortgangsonderzoek gedaan, waarbij gekeken wordt wat het kind in de afgelopen behandelperiode heeft bijgeleerd. Hiervan wordt een verslag gemaakt. In dit verslag wordt ook het behandelplan voor de volgende behandelperiode opgenomen. In overleg met de ouder(s) wordt de behandeling zoveel mogelijk in samenwerking metde leerkracht/mentor uitgevoerd.

De bedoeling is dat de leerling na deze periode vaardigheden bezit om met de stoornis om te gaan, en dat hij of zij weer met de eigen groep kan meedoen.

Tarieven

Het onderzoeks- en behandeltarief is € 65,– per 60 minuten. Dit omvat 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd voor voorbereiding, verslaglegging en het onderhouden van contact met de ouders en/of school.

Risico-analyse dyslexie (technisch lezen spelling, fonologische verwerking van klanken, aspecten van het geheugen, taalonderzoek) inclusief verslag kost € 195,-.

Remedial teaching wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraar. Het dient immers geen gezondheidsdoel maar een onderwijskundigdoel.

Voor een volledig dyslexie-onderzoek werkt Spreekhoek samen met Psychologen Groep Utrecht. De diagnose dyslexie mag uitsluitend worden gesteld door iemand met een academische graad in klinische (kinder- of jeugd-) psychologie of orthopedagogiek vereist, alsmede een erkende bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek, minimaal (op het niveau van) de BIG-registratie Gezondheidszorgpsycholoog. De K&J-registratie van het NIP en de registratie orthopedagoog-generalist (of diagnostiek) van de NVO voldoen hieraan. De ervaring met PGU is uitermate goed, vandaar dat onze voorkeur uit gaat naar samenwerking met deze praktijk.

*Bij gescheiden ouders dienen beide ouders, indien zij beiden het ouderlijk gezag uitoefenen, toestemming te geven voor behandeling. U wordt dan ook verzocht met beide ouders aanwezig te zijn bij de intake.