Om naar een logopedist te gaan krijgt u meestal een verwijzing van de huisarts, maar ook de consultatiebureauarts, tandarts, orthodontist, KNO-arts, neuroloog, collega logopedist, schoollogopedist of audioloog kan verwijzen.

Als u uw kind of uzelf aan wilt melden voor logopedie, dan kunt u bellen of het aanmeldformulier invullen. Uw gegevens worden genoteerd, zodat u opgeroepen kunt worden voor een eerste gesprek. Op dit moment is er geen wachtlijst en kunt u, afhankelijk van gewenste dag en tijdstip, vrijwel direct terecht. Kinderen tot en met groep 4 worden vóór 14.00 uur behandeld. De ervaring leert dat kinderen tot deze leeftijd na schooltijd weinig concentratie hebben. Daarbij zijn de tijdstippen na schooltijd beperkt en als eerste gereserveerd voor kinderen uit de midden- en bovenbouw.

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Volwassenen kunnen ook ‘s avonds terecht.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Vanaf 1 augustus 2011 is het ook mogelijk om via Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL), zonder verwijsbrief naar een logopedist te gaan. Dit wordt echter niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Om zeker te zijn van vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De DTL brengt een extra intakegesprek met zich mee. Omdat u of uw kind niet is verwezen door een (huis)arts zullen er in een eerste intake een aantal vragen gesteld worden over uw klacht en algehele gezondheid. In een aantal gevallen bestaat de verplichting u alsnog te adviseren om een arts te bezoeken. U kunt dus op eigen inititatief bellen of e-mailen om een afspraak te maken. Check van te voren wel zelf of uw zorgverzekering DTL vergoed! De vergoeding van DTL is namelijk erg verschillend per verzekeraar.

Lees ook de folder over Direct Toegankelijke Logopedie.

Bereikbaarheid

De logopedist is telefonisch bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 12.00 uur, mits bezig met behandelen op telefoonnummer 033-2586313. Buiten deze tijden of bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken met uw naam, telefoonnummer en boodschap. De logopedist neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Behandelovereenkomst

Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u als cliënt of als ouder/verzorger van een cliënt een behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken over de logopedische behandeling.

Deze overeenkomst wordt tijdens de eerste afspraak besproken en ondertekend. Een kopie van deze overeenkomst wordt in het dossier bewaard en het originele exemplaar is voor uzelf. Zonder ondertekening van deze overeenkomst kan geen behandeling gestart worden. In geval van gescheiden ouders, dienen beide ouders te tekenen.

concept behandelovereenkomst 2018 kind

concept behandelovereenkomst 2018 volwassene

Aanwezigheid ouders bij de behandeling

Bij voorkeur zijn de ouders van kinderen tot en met 12 jaar bij de behandeling aanwezig. De ouder dient gezien te worden als co-therapeut. Het is bijna onmogelijk om met uitsluitend 1x per week logopedische begeleiding de behandeling te laten slagen. Ouders zullen dan ook thuis met het kind aan de slag moeten. Dit lukt alleen wanneer de oefeningen goed zijn besproken met de ouder en desgewenst voor zijn gedaan voor ouder en kind.

Naast dat Spreekhoek dit zelf heel erg belangrijk vindt is er sinds 1 januari 2017 een aanwezigheidsplicht van de ouders bij 50% van de behandelingen (waarvan de intake, tussen- en eindevaluatie verplicht zijn). Uiteraard kan hier gemotiveerd enigszins van afgeweken worden wanneer een kind een slechte concentratie heeft indien de ouder bij de behandeling aanwezig is. In dat geval is er een inhoudelijke reden die de behandeling van het kind ten goede komt. Echter dan wordt er van u verwacht dat u de laatste 5 minuten van de behandeling aanwezig bent zodat er een juiste overdracht kan plaatsvinden.

Niet nagekomen afspraak

Wanneer u voor uzelf of voor uw kind een afspraak bent vergeten bellen wij u niet op. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken ligt geheel bij u. Uiteraard kunt u ons een e-mail sturen met het verzoek om een nieuwe afspraak in te plannen.