Als ouder heb je een belangrijke taak om je kinderen te ondersteunen op hun weg naar volwassenheid. U wilt graag dat uw kinderen opgroeien tot gezonde, stevige volwassenen die het in het leven beter zullen hebben dan uzelf.

Er zijn momenten waarop dit niet mee valt. Opvoeden behoort tot één van de moeilijkste taken die er is. Gewone opvoedingsproblemen lijken soms reusachtige vormen aan te nemen als je er midden in zit. Het idee dat opvoeden als vanzelf moet gaan, wordt steeds meer losgelaten. Ouders en ook professionele opvoeders durven steeds vaker aan te geven dat zij behoefte hebben aan opvoedondersteuning, ook als de situatie thuis, in de dagopvang of op school niet extreem uit de hand is gelopen. Het inschakelen van een opvoedcoach kan uitkomst bieden.

Aanpak en inhoud

Tijdens het coachingstraject is een actieve rol voor u als ouder/opvoeder weggelegd. U blijft tenslotte verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kinderen. De opvoedcoach biedt u praktische ondersteuning, waardoor u in staat bent om de spontane ontwikkelingsmomenten van uw kinderen te herkennen en te stimuleren. Standaardoplossingen voor opvoedvraagstukken zijn er niet, want ieder mens is tenslotte uniek. Belangrijk is dat u leert inspelen op en samenwerken met uw kinderen om zo tot unieke oplossingen te komen.

Wanneer?

Opvoedcoaching kan ingezet worden bij een breed scala aan problemen:

  • als er een probleem is met een kind, bijvoorbeeld niet willen slapen of eten, zindelijkheidsproblematiek;
  • als er problemen zijn tussen kinderen onderling, bijvoorbeeld pesten, vechten, negeren;
  • als er problemen zijn tussen kinderen en hun ouders: bijvoorbeeld veel schelden en schreeuwen, uitspelen van ouders;
  • als één van de gezinsleden fysieke of psychische problemen heeft die een sterke wissel trekken op de rest van het gezin;
  • bij verlies en rouw, bijvoorbeeld een echtscheiding of het overlijden van een gezinslid.

Praktische informatie

Hoe lang een coachtraject duurt is vooraf moeilijk te bepalen. Dit hangt af van de hulpvraag en persoon. Gemiddeld duurt een traject 5 gesprekken met een frequentie van eens per 2/3 weken.

De opvoedcoach van Spreekhoek is een professional met een brede ervaring in het begeleiden van ouders/opvoeders met opvoedvraagstukken. Zij maakt gebruik van inzichten en technieken uit het oplossings- en systeemgericht werken, het Neuro-Linguïstisch Programmeren en diverse andere opvoedprogramma’s.

Kosten

De kosten van opvoedcoaching worden niet door uw zorgverzekering vergoed. Een consult duurt 60 minuten en kost € 65,00.