Kindercoaching/jongerencoaching is een laagdrempelige, kortdurende vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en kenmerkt zich door een oplossingsgerichte aanpak. Uw kind krijgt geen etiket opgeplakt of dik dossier. Kinderen worden zich bewust van zichzelf, hun eigen mogelijkheden, kwaliteiten en talenten.

Spreekhoek

 • Biedt hulp aan kinderen vanaf 4 jaar, adolescenten en hun ouder(s)/verzorger(s).
 • Helpt kind en ouder(s)/verzorger(s) inzicht geven in wat er speelt, biedt ondersteuning en begeleiding naar verandering en verbetering.
 • Heeft als doel het kind te versterken en zijn/haar gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten.
 • Heeft als doel te bereiken dat het kind zijn/haar eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden herkent, ervaart en leert gebruiken.
 • Helpt het kind oplossingen in zichzelf te vinden.

Spreekhoek biedt ondersteuning bij:

 • het verbeteren van het zelfvertrouwen
 • boosheid en driftbuien
 • sociale contacten en vaardigheden
 • concentratieproblemen
 • leerproblemen
 • omgaan met scheiding en verlies (rouw)
 • slaapproblemen
 • stress & spanningen
 • een laag zelfbeeld
 • (faal)angst
 • pesten of gepest worden
 • hoog sensitiviteit
 • opvallende veranderingen in gedrag
 • onverklaarbare hoofd- en buikpijn

Intake

Tijdens de intake is het de bedoeling om elkaar te “verkennen” en de hulpvraag duidelijk naar boven te krijgen. Het eerste gesprek is een intake met de ouder(s). In geval van gescheiden ouders dient er toestemming te zijn gegeven door beiden vóórdat het eerste gesprek plaats kan vinden. Zodra er voldoende duidelijkheid bestaat over de hulpvraag van de ouder kan de intake met het kind plaatsvinden. Bij voorkeur is hier altijd een ouder bij. Tijdens de intake met het kind wordt middels het Coachee! spel nagegaan of bij het kind dezelfde of een andere hulpvraag ligt. Wanneer ook deze hulpvraag duidelijk is kan er gestart worden met begeleiding. Vaak hebben kind én ouder na enkele consulten al voldoende handvatten om zelfstandig verder te kunnen. De meeste verandering vindt plaats na het ontdekken, bewust worden en toepassen van de eigen kwaliteiten en talenten.

Kosten

De kosten van kindercoaching/jongerencoaching worden niet door uw zorgverzekering vergoed. Een consult duurt 60 minuten en kost € 65,00.