Bekijk hier de folder met tarieven, algemene voorwaarden en informatie over vergoeding. Laat duidelijk zijn dat coaching, dyslexiebehandeling en remedial teaching NOOIT onder logopedie kunnen vallen en derhalve niet als zodanig gedeclareerd kunnen worden. Dit wordt ook bij u onder de aandacht gebracht middels de behandelovereenkomst die getekend dient te worden. Coaching, dyslexiebehandeling en remedial teaching worden meestal NIET vergoedt door uw zorgverzekeraar. Dit kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar navragen. Deze kosten kunt u vaak wel als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.

Spreekhoek heeft bewust gekozen om niet met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten omdat wij voor het geboden tarief niet de optimale en kwalitatieve zorg kunnen leveren die u verdient. Wanneer u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dan is het mogelijk dat u een deel van de behandeling zelf dient te betalen. Wat u precies moet bijbetalen is afhankelijk van uw verzekering. Met een zuivere restitutiepolis kunt u bij alle ongecontracteerde zorgverleners terecht en heeft u recht op volledige vergoeding.

Tarieven logopedie 2018

Vergoeding zorgverzekeraars logopedie in 2018

Tarieven coaching en RT 2018

Praktijkregels

Kies voor een restitutie verzekering

Verslaggeving / verslagen maken